Bio - Chem System Hakkında

Bac-Koruma hayvansal,bitkisel katı atıkları ayrıştırtabilme kabiliyetine sahip özel seçilmiş bakteri ve enzim türünü ihtiva eden likit formülasyonlu bir üründür.Toksik etkisi yoktur, hiçbir kimyevi madde içermez biyolojik dengeyi bozmaz,çevre dostudur.Atık sistemine zarar vermez.Otel,hastane gibi toplu kullanım alanlarında,evsel atık sistemlerinde,katı maddelerin çökelmesi sonucu meydana gelen kötü koku ve tıkanmaları önler.Kullanımı kolay ve pratiktir.Bac-Koruma Ekolojiktir.Yapısı doğada ve kullanım alanlarında birikim oluşturmaz.